Meteen reserveren?

Bel 0594 628 130.

Woensdag 10.00 – 23.59
Donderdag 10.00 – 23.59
Vrijdag 10.00 – 23.59
Zaterdag 10.00 – 23.59
Zondag 10.00 – 23.59

Meteen reserveren? Bel 0594 628 130.

De keuken is geopend tot 21:00 uur.


Afwijkend geopend

 • Het restaurant is op maandag en dinsdag gesloten. Voor partijen of groepsreserveringen neemt u contact met ons op.
 • Op maandag 6 juni 2022 (tweede Pinksterdag) zijn wij geopend van 10.00 tot 00.00 uur.
Op donderdag 12 mei zijn wij geopend vanaf 17:00 uur. Op vrijdag 13 mei zijn wij geopend vanaf 17:00 uur. Voor besproken partijen en groepen zijn wij op maandag en dinsdag ook geopend.
Havenregels

Havenregels

Havenregels

Garnwerd aan Zee heeft jachthavenfaciliteiten aan twee kanten van de brug. Het is een geliefde pleisterplaats voor schippers van- en op weg naar Groningen of het Lauwersmeer en de Wadden. Het is er goed en rustig toeven op een historische plek. Het Reitdiep heeft een staande mast verbinding door de stad Groningen. De jachthavenfaciliteit aan de oostkant van de brug is nagelnieuw en is schitterend geoutilleerd. Met diverse activiteiten door het jaar heen is het voor jong en oud een prachtige plek om aan te meren. Kortom bij ons vaart u de juiste koers!

 

Winter vaste ligplaatsen (15 oktober tot 15 april)
U kunt voor uw boot een vaste ligplaats reserveren voor over de winterperiode, van 15 oktober tot 15 april. De tarieven voor de vaste ligplaatsen zijn vanaf € 300,00.

Zomer vaste ligplaatsen (15 april tot 15 oktober)
€ 600,- per box + € 10 per meter (met een minimum van € 50)

Kleine visboten € 300,- per stuk

 • Tarieven zijn exclusief stroom en water.
 • Walstroom voor een zomer kost € 75,00
 • Water kost per tankbeurt € 0,50 per 100 liter, dit kunt u tanken in overleg met de havenmeester.

Passanten ligplaatsen zomer en winter

 • € 1,50 per meter per dag
 • Walstroom € 2,00 per dag
 • Water kost per tankbeurt € 0,50 per 100 liter, dit kunt u tanken in overleg met de havenmeester.

Aanvullende service

 • Gebruik wasmachine per wasbeurt € 4,-
 • Gebruik droger per droogbeurt € 3,-
 • Douchemuntjes per stuk € 1,-

(Onze bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW) 

 

Algemene voorwaarden Jachthaven Garnwerd aan Zee;

Artikel 1.
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer-)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.
Artikel 2.
Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant/havenmeester op te volgen.
Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op het haventerrein is het
niet toegestaan:

 1. hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van de havenexploitant /havenmeester gehouden bijeenkomsten);
 2. met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen;
 3. honden los te laten lopen;
 4. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s;
 5. behoudens met toestemming van de havenexploitant /havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen;
 6. behoudens met toestemming van de havenexploitant/havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 7. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid of golfslag in de haven te varen;
 8. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
 9. eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten.

Overtreding van een van de onder a tot en met i van dit artikel genoemde verboden, geeft de havenexploitant /havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te ontzeggen.
Artikel 4.
Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3b dient men overleg te plegen met de havenexploitant /havenmeester. Ingeval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3b is de havenexploitant/havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.
Artikel 5.
De havenexploitant /havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.
Artikel 6.
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenexploitant/havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of op een ander door de havenexploitant /havenmeester aanvaarde wijze, in kennis te stellen.
Artikel 7.
Tijdens de winterperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant /havenmeester :

 1. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te gebruiken;
 2. de (scheeps-)verwarming te gebruiken;
 3. accu’s aangekoppeld te laten.